Pilotaż ponadnormatywny

1) Pilotaż na terenie Polski i krajów UE – BF-2, przy użyciu odpowiednio przystosowanych do tego celu pojazdów.

2) Załatwianie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na terenie Polski , wraz z potrzebnymi uzgodnieniami czy ekspertyzami.

3) Profesjonalne wykonanie objazdu trasy, wraz z opisem potrzebnych prac przy infrastrukturze drogowej w celu przystosowania trasy przejazdu do parametrów zestawu ponadnormatywnego.

4) Kompleksowa obsługa transportów ,demontaż i montaż infrastruktury drogowej.

5) Doradztwo przy organizacji transportów wielkogabarytowych.

6) Nadzorowanie za i wyładunków, przeładunków, zabezpieczenia ładunków z wykorzystaniem różnych środków transportu, wykonanie stosowniej notatki i dokumentacji po wykonaniu zlecenia.