9 inwestycji drogowych za ponad 190 mln. Kolejne zadania do realizacji

Kolejne zadania drogowe zostały zatwierdzone do realizacji przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Tym razem jest to 8 programów inwestycji i 1 aneks do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 190 mln zł. Związane z rozbudową odcinków dróg, w tym budową obwodnic i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycje te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów na drogach krajowych.
Source: RynekInfrastruktury