Czy rozwiążemy bolączki systemu zamówień publicznych?

System zamówień publicznych nie będzie „klubem dla wybranych” – zapowiada minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz. Przepisy, które wczoraj uchwalił Sejm wejdą w życie w 2021 roku. Mają poprawić obecną sytuację m.in. pod względem konkurencyjności, ale także ryzyk ponoszonych przez uczestników rynku publicznych zakupów.
Source: RynekInfrastruktury