Dokończenie A1 – obwodnicy Częstochowy jednak w przetargu

Prace niezbędne, by oddać do użytku autostradę A1 na odcinku obwodnicy Częstochowy zrealizują jednak wykonawcy wybrani w trybie przetargu nieograniczonego. GDDKiA podzieliła pozostały zakres prac na trzy części i dla każdej z nich ogłosiła oddzielne postępowanie.
Source: RynekInfrastruktury