Droga wojewódzka nr 664 Lipsk – granica państwa: jest nadzór budowlany

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich znalazł nadzorcę nad budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 664 Lipsk – granica państwa. Zwycięzcą przetargu zostało przedsiębiorstwo Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz. Wykonawcą budowy zostało konsorcjum z liderem BK-TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz.
Source: RynekInfrastruktury