Drugi etap obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w przygotowaniu

Wraz z budową pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze do realizacji II etapu inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 73. Obecnie trwa aktualizacja koncepcji programowej dla odcinka trasy biegnącej po nowym śladzie – informuje inwestor.
Source: RynekInfrastruktury