Jest pozwolenie na S7 Szczepanowice – Widoma

Ważny krok w kierunku budowy ekspresówki między granicą z województwem świętokrzyskim a Krakowem. Wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Szczepanowice (z węzłem) – Widoma (z węzłem). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Source: RynekInfrastruktury