Jest wykonawca projektu DK-79 na przejściu przez Kozienice

Otwarcie ofert odbyło się 8 października 2018 roku. Wpłynęła tylko jedna – oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Jej wartość przekraczała kosztorys inwestorski. Rozstrzygnięcie postępowania było możliwe po zapewnieniu środków finansowych.
Source: RynekInfrastruktury