Prof. Drapała: Zamiast ugód fala pozwów o waloryzację aktualnych kontraktów budowlanych cz. 1

Problem wzrostu kosztów, z którym mamy obecnie do czynienia na kontraktach infrastrukturalnych to sytuacja obiektywna, nieprzewidywalna i przez nikogo niezawiniona. Przygotowana przez branżę wykonawców zgodna z prawem tzw. ścieżka ugodowa nie została przez stronę publiczną zaakceptowana i rynek czeka fala pozwów o waloryzację wynagrodzenia z kontraktów zawartych w latach 2015 – 2017 – wskazuje Prof. Przemysław Drapała, wspólnik w kancelarii JDP, ekspert w zakresie prowadzenia sporów sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
Source: RynekInfrastruktury