Projekt drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia wyceniony

Kilkanaście ofert wpłynęło do GDDKiA w Katowicach w związku z przetargiem na projekt obwodnicy Poręby i Zawiercia – odcinek Kromołów – Żerkowice na terenie Zawiercia. Są propozycje mieszczące się w budżecie inwestora.
Source: RynekInfrastruktury