Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. przyjęta

Rada Ministrów przyjęła 23 września 2019 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”. Dokument zastąpi strategię dla transportu przyjętą w 2013 roku oraz strategię ponadregionalną „Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”.
Source: RynekInfrastruktury