Trwają ustalenia w sprawie wznowienia kontraktów Energopol Szczecin

Od wiosny tego roku nastąpiło znaczne zmniejszenie zakresu inwestycji drogowych realizowanych przez Energopol Szczecin S.A. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zbiegło się to z zaprzestaniem przez Energopol płacenia coraz większej liczbie podwykonawców. Spowodowało to wprowadzenie płatności bezpośrednich przed GDDKiA. Do tej pory wypłacono podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom około 38 mln złotych, a kwoty te są potrącone z wynagrodzenia wykonawcy. Po wystosowaniu przez GDDKiA do wykonawcy wezwania do poprawienia w zakresie obwodnicy Wałcza i węzła Szczecin Kijewo, wykonawca zgłosił wniosek o upadłość, który następnie zmienił na wniosek o restrukturyzację. Obecnie trwają rozmowy dotyczące wznowienia realizacji inwestycji.
Source: RynekInfrastruktury