Trzeba ponad 500 mld euro na infrastrukturę w państwach Trójmorza. Jest pomysł na finansowanie

W przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ma być ok. 40 mld euro na inwestycje infrastrukturalne. Gdyby jednak wziąć pod uwagę potrzeby w tym obszarze, tylko w krajach Trójmorza szacowane są one… na ok. 537 mld euro w okresie do roku 2030. Tę lukę między możliwościami finansowymi a potrzebami ma pomóc zasypać Fundusz Trójmorza. Jego pomysłodawcą i założycielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Source: RynekInfrastruktury