Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zaktualizowane

Zakończył się kolejny etap prac związanych z ustandaryzowaniem dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 października br. podpisane zostało zarządzenie w sprawie potrzeby standaryzacji dokumentów technicznych w GDDKiA. Przy okazji przeprowadzono również aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych – poinformował inwestor.
Source: RynekInfrastruktury