Zadania drogowe za 150 mln zł. Pieniądze trafią do 6 województw

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji 7 programów i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych. Ich łączny koszt to ponad 150 mln zł. Zadania mają związek z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowane będą skrzyżowania, wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a także wybudowane mosty na dogach krajowych. Kilka z tych projektów jest już w fazie realizacji. Do ich wykonania dojdzie na terenie sześciu województw: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.
Source: RynekInfrastruktury