[27.11.2017] Lepsza współpraca GDDKiA z Głównym Lekarzem Weterynarii

W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 27 listopada podpisała z Głównym Lekarzem Weterynarii porozumienie standaryzujące zasady współdziałania. Dokument wpływa na ujednolicenie procedur w całym kraju, zobowiązuje Głównego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników GDDKiA oraz osób i podmiotów świadczących usługi na zlecenie GDDKiA odpowiedzialnych za stosowanie odpowiednich środków przeciwdziałających rozszerzaniu się zakaźnych chorób zwierzęcych. GDDKiA zobowiązała się do wdrażania działań prewencyjnych takich jak chociażby stosowanie mat dezynfekcyjnych na drogach krajowych itp.
Source: GDDKiA