[04.12.2017] Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 55 w Sztumie

Przebudowa skrzyżowań i odcinka drogi krajowej nr 55 przyczyni się do uspokojenia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sztumie.
Source: GDDKiA