[15.12.2017] Współpraca z Państwową Strażą Pożarną

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 15 grudnia 2017 r. podpisał z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej porozumienie standaryzujące zasady współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Source: GDDKiA