Sytuacja staje się groźna. Będzie paraliż programów budowy dróg i kolei?

Przedstawiliśmy razem z organizacjami branżowymi już kilka wariantów koszyków materiałów do waloryzacji. Być może GUS uwzględni wkrótce w swoich waloryzacjach nie wartości kontraktów w całym ich cyklu, lecz ponoszone koszty budowy, wyliczane np. kwartalnie, co przybliży kalkulację kosztorysów inwestorów publicznych do realnych warunków – mówi Artur Popko, członek zarządu Budimeksu, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego.
Source: WNP