Polimex-Mostostal z głębokim spadkiem przychodów i wciąż na minusie

Budowlana grupa, kontrolowana przez największe polskie koncerny energetyczne, po trzech kwartałach 2018 r. miała przychody o 40 proc. niższe niż przed rokiem. Najważniejszy wpływ na nadchodzące wyniki Polimeksu-Mostostalu będą mieć kontrakty dotyczące bloków energetycznych.
Source: WNP