Minęło sześć lat, a polska budowlanka znów kroczy prostą drogą do kryzysu

Sprawna realizacja programów infrastrukturalnych nie tylko pozwala na rozwój kraju, ale również na pełne wykorzystanie środków unijnych. Kryzys budowlany zagrozi realizacji tych kluczowych dla Polski celów.
Source: WNP