Duże zainteresowanie przetargiem na Krajowy System Zarządzania Ruchem

Prowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T – etap I cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych wykonawców. GDDKiA jeszcze przed świętami opublikowała odpowiedzi na ponad 800 pytań potencjalnych oferentów i określiła nowy termin otwarcia ofert na dzień 6 lutego 2019 r.
Source: WNP