Odcinek S19 Ploski – Chlebczyn – czas na decyzję środowiskową

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na odcinek Ploski-Chlebczyn trasy S19 złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Taki wniosek złożono wcześniej na odcinek Białystok Zachód-Ploski.
Source: WNP