Coraz bliżej do rozbudowy kluczowej autostrady. Koszt to nawet 600 mln zł

Trzech wykonawców zgłosiło chęć wykonania analizy technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, a także opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla dobudowy trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2.
Source: WNP