Tylko dwóch chętnych na budowę kolejnej obwodnicy w Małopolsce

Małopolski oddział GDDKiA otrzymał dwie oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Obie znacznie przekraczają budżet inwestora.
Source: WNP