GDDKiA wybrała wykonawcę inwestycji za blisko 60 mln zł

Świętokrzyski oddział GDDKiA dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik.
Source: WNP