Bliżej do realizacji dwóch ważnych inwestycji drogowych w aglomeracji

Zachodniopomorski oddział GDDKiA zawarł umowy z wykonawcami, który przygotują dokumentację dla dwóch inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 31, w tym obwodnicy Gryfina.
Source: WNP