GDDKiA kończy prace nad ważnym dla budowlanki dokumentem

W GDDKiA kończą się kilkumiesięczne prace nad projektem ogólnej specyfikacji technicznej dla betonów konstrukcyjnych, wykorzystywanych przy budowie dróg krajowych. To ostatnia prosta przed wprowadzeniem standardowych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.
Source: WNP