Strabag ma nowy kontrakt drogowy

Spółka podpisała z GDDKiA kontrakt na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej ruchu przyspieszonego.
Source: WNP