Wylotówka z Warszawy z dwoma tunelami będzie kosztować 1,7 mld zł

GDDKiA otrzymała 12 ofert w ofert w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kiełpin – Trasa AK w Warszawie.
Source: WNP