Mamy w budowie 1400 km dróg. Niemal 500 km ma być gotowe w 2019 roku

Trzymiesięczna przerwa zimowa w robotach budowlanych, która jest wyłączona z terminu realizacji kontraktów GDDKiA, zakończyła się 15 marca. Zarządca krajowej infrastruktury drogowej podkreśla, że zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcy są zobowiązani do powrotu na place budów. Skala realizowanych inwestycji jest olbrzymia, a plany na 2019 r. bardzo ambitne.
Source: WNP