Budowy dróg ekspresowych i autostrad są zagrożone. GDDKiA sprawdza wykonawców

Inżynier kontraktu zacznie 16 kwietnia sprawdzać place budów, na których prace powinny być prowadzone przez firmy Salini i Impresa Pizzarotti. Po zakończeniu kontroli inżynier przedstawi opinię czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy.
Source: WNP