Niekorzystna dla Salini decyzja ws. budowy odcinka autostrady

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zażalenie spółki Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 w formie negocjacji bez odwołania – poinformowała 31 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Source: WNP