Powstaje system zarządzania ruchem na najważniejszych drogach w Polsce. Właśnie to oceniono

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zarządzająca z upoważnienia Komisji Europejskiej unijnymi programami w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji pozytywnie ocenia realizację i zarządzanie projektem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt ten jest priorytetowym przedsięwzięciem Dyrekcji i elementem budowy inteligentnych systemów transportowych (ITS).
Source: WNP