Za 2,5 mld zł powstaną kolejne kilometry szybkich tras

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 25 czerwca umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pięć umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość przekracza 2,5 mld zł, z czego środki unijne stanowić będą 1,5 mld zł.
Source: WNP