Rozgrzebane drogi dokończymy bez przetargów. Będzie drożej

Interes publiczny może przemawiać za rezygnacją z przetargów przy wyborze wykonawców, którzy dokończą zrywane kontrakty – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w niedawnym wyroku, dotyczącym budowy odcinka autostrady A1 koło Częstochowy, który pozostał po zerwaniu przez GDDKiA umowy z włoskim Salini.
Source: WNP