Przed sądami ta sprawa drogowa toczy się już 10 lat. Jest szansa na koniec sporu

5 sierpnia 2019 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała odpis wyroku sądu I instancji z 2 sierpnia 2019 , w którym na rzecz spółki w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w procesach toczących się od 2009 roku, zasądzono ponad 7 mln zł powiększone o odsetki i koszty sądowe. Proces dotyczy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez PRInż prace w związku z realizacją inwestycji Budowa Autostrady A4 odcinek Gliwice-Katowice – poinformował Mostostal Zabrze.
Source: WNP