Nowe prawo pomoże w budowie dróg

Pozytywne jest to, że uczą się od siebie nawzajem – inwestorzy publiczni i wykonawcy. Starają się unikać konfliktów. Jest to potrzebne, by wreszcie wyciągnąć wnioski ze złej praktyki minionych kilku lat oraz konieczne, bo co najmniej do połowy przyszłej dekady rynek czeka kumulacja zleceń. Rozwiązywanie problemów to m.in. skutek zmienionych już wielu narzędzi zawierania umów. Dalsze korzystne zmiany przyniesie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

Source: WNP