9 inwestycji drogowych w trzech województw północnej Polski

Zadania związane z rozbudową odcinków dróg, w tym budową obwodnic i wzmocnieniem ich nawierzchni będą realizowane głównie w tym i przyszłym roku na terenie trzech województw północnej Polski.
Source: WNP