Drogowy program większy o ponad 7 mld zł. Zobacz, na co zostaną wydane te pieniądze

Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostaną zwiększone o 7 mld zł. Będą dotyczyć m.in. odcinków dróg ekspresowych S5, S8 i S12.
Source: WNP