GDDKiA prowadzi cząstkowe przetargi na dalsze roboty na A1 wokół Częstochowy

Trzy cząstkowe przetargi na wybrane roboty mające umożliwić przejezdność obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 prowadzi katowicki oddział GDDKiA. Wcześniej Dyrekcja deklarowała wolę wyłonienia wykonawcy wszystkich brakujących prac w trybie negocjacji.
Source: WNP