Na Pomorzu Zachodnim powstanie kolejna obwodnica. Przetarg ogłoszony

Został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicę Rusinowa w ciągu DK22. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 19 grudnia. Realizacja inwestycji w formule „Projektuj i buduj” planowana jest w latach 2024-2027.
Source: WNP