Wybrano wykonawcę budowy nowej drogi ekspresowej

Oferta konsorcjum Mirbudu wraz ze spółką Kobylarnia na budowę odcinka drogi S8 została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą.
Source: WNP