Na etapie przygotowań są drogi długości 3,3 tys. km

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowuje, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic, zadania o łącznej długości blisko 3 tys. 300 km – poinformowała GDDKiA na stronie internetowej.
Source: WNP