Ring warszawski ciągle bez domknięcia. Realizacja ostatniego fragmentu wstrzymana

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) dla S17 Ząbki – Warszawa Wschód nie wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) skargi kasacyjne. Oznacza to, że wyrok jest prawomocny – informuje GDDKiA.
Source: WNP