Jest umowa na dostawę paliwa dla największej floty ciężarówek zasilanych LNG

PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy ponad 1 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 27 samochodów ciężarowych, należących do firmy Bisek-Asfalt z Dolnego Śląska.
Source: RynekInfrastruktury