Rząd zatwierdził. Będzie więcej pieniędzy na drogi

O 7 mld zł będą wyższe nakłady na inwestycje drogowe realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Dodatkowe fundusze te będą pochodzić z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz funduszy unijnych.
Source: RynekInfrastruktury