[11.12.2017] Sygnalizacja w Ćmińsku, uszorstnienie nawierczhni w Mniowie – to działania w 2017 roku dla poprawy bezpieczeństwa na drodze 74

Budowa sygnalizacji świetlnej w Ćmińsku, remont skrzyżowania w Kostomłotach, budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w Piórkowie i poprawa szorstkości nawierzchni w Mniowie – to niektóre działania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 74 podjęte przez kielecki Oddział GDDKiA w 2017 roku.
W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Source: GDDKiA