[12.12.2017] OGŁOSZENIE – z dnia 12.12.2017 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza aukcję na sprzedaż drewna loco budowa, pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego budowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Aleksandrowo-Tryszczyn.
Source: GDDKiA