GDDKiA: Nowe zasady waloryzacji kontraktów już obowiązują

3 stycznia przedstawiono propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów drogowych i kolejowych, przygotowane pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury przez GDDKiA i PKP PLK. Nowe zasady obowiązują od 21 stycznia.
Source: WNP